Třídění, kontrola kvality a měření
 • Vstupní, výstupní, mezioperační kontroly

 • Statistická přejímka

 • Kontrola nařízená zákazníkem (CSL 1 a 2)

 • 100% třídění

 • Měření - k dispozici máme digitální posuvná měřidla, digitální mikrometr, ocelová délková měřidla, spároměrky, Johansonovy měrky atd.

 • Zkoušení funkčnosti dílců

Oprava, rework
 • Opravy ( k dispozici: mikropájecí stanice, ruční vrtačky, brusky, sady ručního nářadí - šroubováky, pilníky, nože, lupy atd. )

 • Odhrotování, odjehlení, zapilování

 • Čištění, odmašťování a odrezování dílů

 • Drobné opravy dílů 

Rezidentní služby
 • řešení kvalitativních problémů na výrobní lince

 • analýza zjištěných problémů a předávání informací

 • zastupování společnosti při řešení problémů a reklamací

 • preventivní kontrola a eliminace neshod

Podpora logistiky
 • Podpora zákazníka v logistickém procesu

 • Kontrola správnosti logistických údajů včetně balících předpisů

 • Manipulace, balení, ovládání manipulační techniky